Yerel COVID-19 Yayılımı Olan Toplumlar için Savaşım Stratejilerinin Uygulanması
Okunma Sayısı : 781  |   Yayın Tarihi : 1.4.2020  |   Manşet Haber Blog şehir sağlığı Halk Sağlığı Covid-19
Ana hatlar

Bu yayında toplumsal savaşım stratejileri olarak adlandırılan ilaç dışı müdahaleler, pandemi potansiyeli olan yeni bir virüs ortaya çıktığında, çoğu zaman, virüsün toplumlarda yavaş bulaşmasına yardımcı olan en kolay müdahalelerdir. Toplumsal savaşım, kişilerin ve toplulukların solunum yolu virüs enfeksiyonlarının yayılmasını yavaşlatmaya yardımcı olacak bir dizi eylemdir. Toplumsal savaşım özellikle, bir aşı veya ilacın yaygın olarak kullanılabilir hale gelmesinden önce, önemlidir.

Aşağıda, Birleşik Devletler'deki yerel ve ulusal sağlık kurumlarının, kendi toplumlarına COVID-19'un toplumsal yayılımıyla mücadele ve hazırlıklı olmaya yönelik önerebilecekleri eylemleri ele alan bir çerçeve yer almaktadır. Bu eylemlerin seçimi ve uygulanmasında, hastalığın bulaşması, demografik özellikleri, halk sağlığı ve sağlık hizmetleri sistemi kapasitesinin yerel özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Hedefler

Yerel COVID-19 yayılımı olan toplumlarda savaşım stratejilerini kullanmanın hedefleri, hastalığın bulaşmasını yavaşlatmak ve özellikle aşağıdakileri korumaktır:

 • İleri yaştaki yetişkinler ve altta yatan sağlık sorunları olan herhangi bir yaştaki kişiler de dahil olmak üzere, ağır hastalık riski yüksek kişiler (Bkz. Ek A)
 • Sağlık hizmeti ve kritik altyapı işgücü
Bu yaklaşımlar, COVID-19'un morbiditesini, mortalitesini, sosyal ve ekonomik etkilerini en aza indirmek için kullanılmaktadır. Bireyler, topluluklar, işletmeler ve sağlık kuruluşları bir toplumsal savaşım stratejisinin parçalarıdır. Bu stratejiler toplumsal yayılıma hazırlıklı olmak için ve bir kanıt ortaya çıktığında kullanılmalıdır. Devam eden toplumsal yayılımın işaretleri, seyahat edenlere veya bilinen vakalara epidemiyolojik bir bağlantısı olmayan onaylanmış COVID-19 vakalarının veya üç nesilden fazla geçişin göstergesi olabilir.

Savaşım stratejisinin uygulama ayağı şunlara dayanmaktadır:
 • Önerilen kişisel uygulamaların bireysel sorumluluk olduğunun vurgulanması
 • Özellikle ağır hastalık riski yüksek kişileri koruyacak şekilde, işletmelerin, okulların ve kamu kuruluşlarının, önerilen uygulamaları yerine getirecek şekilde güçlendirilmesi
 • Ağır hastalık riski yüksek kişilere kritik altyapı veya hizmet sağlayan yapılara odaklanılması
 • Günlük yaşamdaki aksaklıkların mümkün olduğunca en aza indirilmesi
Rehber ilkeler

 • Her toplum benzersizdir ve uygun etki azaltma stratejileri, toplumsal savaşımın düzeyine, toplumun özelliklerine, nüfuslarına ve stratejileri uygulama kapasitesine bağlı olarak değişecektir (Tablo 1).
 • Ciddi hastalıklara karşı en savunmasız olan, sosyal veya ekonomik olarak daha fazla etkilenebilecek nüfuslar da dahil olmak üzere, bir toplumun etkilenebilecek tüm yönlerini göz önünde bulundurun ve uygun eylemleri seçin.
 • Savaşım stratejileri, gelişen yerel duruma bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir.
 • Savaşım planları geliştirirken, toplumlar, ağır hastalık riski yüksek kişiler de dahil olmak üzere, özellikle savaşım stratejilerinden etkilenebilecek grupların güvenliğini ve sosyal refahını sağlamanın yollarını belirlemelidir.
 • Toplumsal acil durum planlarının etkinleştirilmesi, savaşım stratejilerinin uygulanması için kritik öneme sahiptir. Bu planlar, müdahalelerin uygulanabilmesi için gereken ilave yetkileri ve koordinasyonu sağlayabilir (Tablo 2).
 • Tablo 2'deki faaliyetler, yerel ve eyalet sağlık görevlilerinden gelen rehberliğe dayalı olarak toplumsal yayılım düzeyinden bağımsız olarak herhangi bir zamanda uygulanabilir.
 • •Uygulanan faaliyetlerin düzeyi Tablo 2'de açıklanan düzenlemelere göre değişebilir (ör., toplumsal yanıt ihtiyaçlarını karşılamak için bir düzenleme minimum / orta düzeydeyken, başka bir düzenleme için önemli düzeyde olabilir).
 • Toplumda yayılma düzeyine bağlı olarak, yerel ve ulusal halk sağlığı bölümlerinin vakaları tanımlaması ve temaslı takibini yapması için savaşım stratejilerini uygulaması gerekebilir (Tablo 3). Bu stratejiler uygulandığında, toplumsal savaşım girişimleri temaslı takibi gibi halk sağlığı faaliyetlerini kolaylaştırabilir.
Daha fazla bilgi için: www.cdc.gov/COVID19

Tablolar ve detaylı dökümana 'Dosyalar' kısmından ulaşabilirsiniz.

Resimler

Dosyalar