Sokakta Yaşayan Evsiz İnsanlar İçin Geçici Rehber
Okunma Sayısı : 79  |   Yayın Tarihi : 19.4.2020  |   Haber Duyuru şehir sağlığı Halk Sağlığı Covid-19
Sokakta Yaşayan Evsiz İnsanlar İçin Geçici Rehber* 
 
Çeviri ve Çeviri Düzenleme: Çevre Müh.Tevfik Fikret KOCA,  
                    Prof.Dr.E.Didem EVCİ KİRAZ 
 
 
Bu geçici rehber, Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19) hakkında şu anda bilinenlere dayanmaktadır. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) bu geçici rehberi ek bilgi elde edildikçe ve gerektiğinde güncelleyecektir. 
 
 
 
Bu rehber, yerel ve eyalet sağlık birimleri, evsizlere yönelik hizmet sunanlar, barınma otoriteleri, acil durum planlamacıları, sağlık hizmetleri ve evsiz sosyal yardım hizmetlerinin, evsiz yaşayan insanlara COVID-19'un yayılmasından korunmaları için alınabilecek kilit önlemleri yer vermeyi amaçlamaktadır. 
Temeli 
Sokakta yaşayan evsiz insanlar (dışarıda, yerleşim alanları dışında, yani sokakta yaşayan insanlar) COVID-19'un topluma yayılması durumunda enfeksiyon riski altında olabilir. Bu rehber, yerel ve eyalet sağlık birimleri, evsizlere yönelik hizmet sunanlar, barınma otoriteleri, acil durum planlamacıları, sağlık hizmetleri ve evsiz sosyal yardım hizmetlerinin, evsiz yaşayan insanlara COVID-19'un yayılmasından korunmaları için alınabilecek kilit önlemleri yer vermeyi amaçlamaktadır. Evsizler için sığınma evleri ve diğer tesisler de bu rehberi kullanmalıdır. Toplum ve inanç temelli kuruluşlar da kendi çalışanları ve kurumları için bu bilgilendirmeye başvurabilirler. 
COVID-19 yeni bir koronavirüstür. Bulaşıcılık, şiddet ve hastalığın diğer özellikleri hakkında öğrenilen çok şey vardır. Herkes ortaya çıkan bu halk sağlığı tehdidinin planlanmasına, hazırlanmasına ve yanıtlanmasına yardımcı olmak için üzerine düşeni yapmalıdır. 
Evsiz olmak sağlıksızlıktır ve bu bağlamda kalıcı konut öncelik olmaya devam etmektedir. COVID-19 ile ilişkili olarak, bir kamp ortamında açık havada uyumanın riskleri ile acil durum sığınağı veya diğer bir toplama ve yaşam tesisi gibi bir araya gelinen bir ortamda kapalı mekanlarda kalmak farklıdır. Dış mekan koşulları, insanların kendileri ve başkaları arasındaki mesafeyi artırmasına imkan verebilir. Bununla birlikte, açık havada uyumak genellikle çevreden koruma, hijyen ve sanitasyon tesislerine hızlı erişim veya sağlık hizmetlerine erişimi sağlamaz. Korumasız sokakta yaşayan her birey için risk dengesi düşünülmelidir. 
Ortaklık Yapısı 
COVİD-19 salgını sırasında korunmasız evsiz insanlara ulaşmak ve onları bu salgından korumak için çeşitli yerel kuruluşlarla koordinasyon gerekmektedir. Hizmet eksikliğinden kaynaklanan olumsuz sonuçların önlenmesi için, toplum önderleri evsiz hizmetlerinin sürekliliğini, sağlık hizmetlerini, davranışsal sağlık hizmetlerini, gıda depolarını ve kalıcı olarak konutla bağlantılarını desteklemek de dahil olmak üzere evsiz insanları koruyan faaliyetlere devam etmelidir. Planlar ilgili tüm taraflara iletilmelidir. 
 • Evsiz sosyal yardım ekipleri ve halk sağlığı sosyal yardım çalışanları genellikle ön planda olacaklardır. Bu çalışanlar kendilerini ve evsizleri korumaya, sağlık eğitimi ile ilgili bilgileri sağlamaya ve evsizlerin gerektiği gibi bakımlarının yapılması için yönlendirilmelerine hazırlıklı olmaları gerekir (kutucuğa bakınız). 
 • Yerel ve eyalet sağlık birimleri, evsizlere yönelik hizmet sunanlar, barınma otoriteleri, acil durum planlamacıları konutu olmayan kişilerin nerede izole edilebileceğini; bu kişilerin COVID-19 olduğundan şüpheleniliyorsa, bu kişiler COVID-19 test sonuçlarını bekliyorlarsa veya bu kişilerin pozitif COVID-19 vakası olduğu doğrulandığında nasıl bakım alacağını belirlemeye ihtiyaç duyacaklardır. Bu planlar, aynı zamanda, ulaşım protokollerini de içermelidir. 
 
 • Hastaneler ve sağlık tesisleri, COVID-19 hastalarının hastaneye yatışlarının gerekmediği durumlarda, kalacak yerleri olmadığı takdirde, belirlenen bir yere güvenli bir şekilde aktarılarak misafir edilmeleri için gerekli planlamaları yaptıklarından emin olmalıdırlar. 
 
 • Kolluk kuvvetleri, sosyal hizmetler, bölge ve yerel sağlık birimleri ile koordineli olarak en iyi şekilde çalışabilmeleri için, sokakta yaşayan evsiz insanların COVID-19'dan korunmasına yönelik planlar hakkında haberdar edilmelidir. 
 
 • Evsiz insanlar, sadece kendileri çevrelerine, ailelerine ve arkadaşlarına ulaşıp, onları güvende tutabilirler. Toplumda planların uygulanabilmesini sağlamak için, evsiz olma tecrübesini yaşayanların da temsil edildiği, bir danışma kurulu geliştirmeyi düşünün. 
Koruma tedbirleri 
Kamplar: 
 • Münferit konutlar olmadığı durumlarda, COVID-19'un toplumda yayılması sırasında, kampları tahliye etmeyin. Kampları tahliye etmek, insanların toplum genelinde dağılmasına ve sosyal hizmet çalışanlarının bağlantılarının kesilmesine neden olabilir. Bu bulaşıcı hastalığın yayılma potansiyelini artırır. 
 • İnsanların, çadırları/uyku alanları kişi başına en az 12 feet x 12 feet alana sahip olacak şekilde kurulmalarını sağlayın. 
 • Yakındaki tuvalet tesislerinde çalışan su muslukları olduğundan, el hijyen ürünlerinin (sabun, kurutma malzemeleri), banyo havlusunun yeterli düzeyde var olduğundan ve günde 24 saat evsiz insanlara açık olduğundan emin olun. 
 • Yakınlarda tuvalet veya el yıkama olanakları yoksa, 10'dan fazla kişinin olduğu kamplar için el yıkama olanaklarına sahip taşınabilir tuvaletlere erişimi sağlayın. 
İletişim: 
Evsiz insanlarla uygun dilde, anlaşılabilir bir iletişim kurun. Topluluklarla etkili bir şekilde iletişim kuracak kişiler belirleyin. El hijyeni, solunum hijyeni ve öksürük ile ilgili görgü kuralları hakkında bilgi vermek için stratejik konumlara uyarı ve ikazlar yerleştirin. Her birinin güncel iletişim bilgilerini talep edin. 
Paylaşılacak bilgiler şunları kapsar: 
 • Kendi bölgelerinde yaygınlaştıracakları COVID-19 hakkında en son bilgiler 
 • COVID-19 kendi toplumlarında yayılıyor ise, kalabalık ortamların oluşmasını önlemek için tavsiyeler 
 • Sosyal mesafe tavsiyeleri 
 • El hijyeni kuralları, öksürürken uyulması gereken kurallar ve kişisel eşyaların paylaşılmaması hakkında tavsiyeler  
 • COVID-19 belirtileri nasıl tespit edilir ve hasta ise ne yapmalıdır 
 • Arkadaşları, aileleri veya topluluk üyeleri hastaysa ne yapılmalıdır 
 • Hastalık belirtileri varsa kendilerini nasıl izole edecekler 
 • Yerel kuruluşlarda ve işletmelerde kapanmalar ve çalışma saatlerinde değişiklikler olmuşsa gıda, su, hijyen olanakları, düzenli sağlık hizmeti ve ruhsal yardım imkanlarını nerede bulunacağına ait güncel bilgiler  
COVID-19 Riski Yüksek Kişiler 
 
Bazı evsiz insanlar belirli koşullardan dolayı ağır hastalık ve yüksek risk altında olabilir. Bu kişiler arasında hastalığı önlemeye özellikle dikkat edin. 
İzolasyon Yerleri 
 
Yerel kuruluşlar, COVID-19 virüsünden şüphelenilen veya pozitif çıkan evsiz bireylerin ve ailelerin güvenli bir şekilde nerede kalabileceğini planlamalıdır. Bunlar, pozitif olduğu doğrulanan ve test sonuçlarını bekleyenlerin izole edilebildiği yerleri içermelidir. Ayrıca, bir kişinin hastaneye yatırılması gerekiyorsa, onların nasıl güvenli bir şekilde tedavi edilerek taburcu edileceğinin planı yapılmalıdır. İdeal olarak, bu bireyler, izolasyonun durdurulması önerilene kadar, gereken süre boyunca barındırılacaktır. İzolasyon yerleri, yerel makamlar tarafından belirlenen birimler veya bu bireyleri yeterince izole etme kapasitesine sahip olduğu belirlenen koruma alanları olabilir. Tıbbi bakım gerekli değilse ve başka seçenek yoksa, ek destek sağlamak için çabalar devam ederken, bireye kendilerini nasıl izole edecekleri konusunda tavsiyede bulunulmalı. Her senaryoda, hastaların sağlık ve koruma alanlarına, güvenli bir şekilde, nasıl transfer edileceklerini belirle. 
Ruhsal destek ekipleri madde bağımlılığı veya ruh sağlığı bozukluğu olan kişilerin sürekli erişimini kolaylaştırmak için destek vermeli ve bu kişiler planlamaya dahil edilmelidir.  
Bazı durumlarda, örneğin ciddi tedavi edilmeyen ruhsal hastalığı olan bireylerde izolasyon koşullarına uyması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, toplum liderleri alternatif seçenekleri belirlemek için yerel sağlık yetkililerine danışmalıdır. 
Tıbbi bakım ihtiyacındaki yerel bir artış, COVID-19 olan hastaların izolasyon süreleri boyunca kalabilecekleri izolasyon yerleri ve alternatif bakım yerleri (ACS) kurmak için resmi yetki gerekebili. Bunlar genellikle dönüştürülmüş oteller veya mobil saha tıbbi birimleri gibi geleneksel olmayan ortamlarda kurulur. İzolasyon yerleri tıbbi bakım gerektirmeyen hastalar için kullanılması amaçlanmıştır, bir dereceye kadar ACS tıbbi bakım gerektiren hastalar için kullanılması tasarlanmıştır. İzolasyon yerleri, şu anda evsiz ve bir yere yerleştirilemeyen COVID-19lu insanlar için kullanılabilir. Detaylı bilgi için Alternatif Hizmet Yerleri ve İzolasyon Alanları’na bakınız. 
 
Evsizlere Hizmet Veren Sosyal Hizmet Çalışanları 
 
COVID-19 toplumda yayılırken, ağır hastalık riski daha yüksek olan sosyal yardım personelini diğer görevlere atayın. Normal görevleri süresince kendilerini ve evsizleri COVID-19'dan nasıl koruyacakları konusunda sosyal yardım faaliyetlerini sürdürecek sosyal hizmet çalışanlarına tavsiyelerde bulunun. Personele şunlar iletilmeli: 
*Evsizler 6 feet** mesafeden selamlanmalı, kendinizi ve evsizleri COVID-19'dan korumak için ek önlemler aldığınızı açıklayınız. 
*Hastalara, yüksek ateş, yeni veya şiddetli öksürük, nefes darlığı gibi COVID-19 ile ilgili belirtiler olup olmadığı hakkında sorular sorun ve kayıtlarını yapın 
-Hastada öksürük varsa, takması için hemen bir cerrahi maske verin.  
-Acil tıbbi yardım gerekiyorsa, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak için standart sosyal yardım protokolleri kullanın. 
*Karşılıklı konuşmalara ve bilgilendirmelere 6 feet mesafeden devam et. 
*Elleri en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayarak veya düzenli olarak el dezenfektanı (%60 alkolle) kullanarak el hijyenini sağla. 
*Kişilerle temas etmek gerekiyorsa eldiven giy. Eldiven takmadan önce ve sonra ellerini yıka veya el dezenfektanı (>%60 alkol) kullan. 
*Herhangi bir noktada kendinizi veya hastaları COVID-19'un yayılmasından koruyabileceğinizi düşünmüyorsanız, etkileşimi durdurun ve amirinize bildirin. Örnek olarak, kişi maske takmayı reddederse veya 6 feet mesafeyi koruyamıyorsanız. 
*İmkan dahilinde herkese hijyen gereçleri sağlayın. 
*Sağlık çalışanları, sosyal hizmet çalışanları sağlık çalışanlarına yönelik önerileri gözden geçirmeli ve takip etmelidir.  
*Bu süre zarfında, kendiniz ve hastalarınız için stres ve başa çıkma yollarını gözden geçirin 
 
 
 
 
 
* Bu yayın Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi (CDC)’nin https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html adresinde yer alan Toplum için Kaynaklar bölümünde yer alan https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/unsheltered-homelessness.html sayfasının Türkçe tercümesidir. CDC’ye tercüme izni için 24.03.202 tarihinde e-mail atılmıştır. Aynı tarihte gelen cevapta, özet olarak, Corona nedeniyle yaşanan süreçte acil konulara öncelik verilebildiği belirtilmiştir. Açık erişim kaynağı olarak değerlendirilerek ve konunun zaman geçirilmeden paylaşımında yarar görüldüğü için tercüme bu haliyle paylaşılmıştır. 
**1,8 metre 

Resimler