Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Şehirler
Okunma Sayısı : 1115  |   Yayın Tarihi : 26.3.2019  |   Manşet Haber şehir sağlığı
Sevgili Seçil Özkan'a çok teşekkür ederim. Sayesinde sağlık okuryazarligi ve şehir sağlığını birarada işledik.
Türkiye Klinikleri dergisinde yayınlanan "Sağlık Okuryazarlığı ve Sağlıklı Şehirler" isimli bölümüme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-saglik-okuryazarligi-ve-saglikli-sehirler-84991.html

ÖZET
Sağlığın sosyal belirleyicileri arasında toplumun eğitim düzeyinin arttırılması, farklılıkların giderilmesi ve hakkaniyetli eğitim olanaklarının sunulması yer almaktadır. Bunun için yetkili kurum ve kuruluşların plan ve programları mevzuat çatısı altında karşımıza çıkmaktadır. Uygulamaları için yerel düzeyde farkındalık, talep olması ve uygulamayı kolaylaştırıcı altyapının olması gerekir. Farkındalık ve talep için bireylerin hem eğitim düzeyi hem de konuya özel, sağlık okuryazarlığı gibi, okuryazarlıkları olmalıdır. Sağlıklı şehirler projesi Dünya Sağlık Örgütü tarafından yerelde sunulan tüm hizmetlerin merkezine sağlık ve tam iyilik halinin oturtulması için hazırlanmıştır. 30 yıldır yürütülen projede elde edilen kazanımlar, sağlık tarihinde temel kilometre taşlarına önderlik etmiştir. Sağlıklı şehirlerde sağlık okuryazarlığı düzeyinin yükseldiği görülmektedir. Sağlıklı şehirler kavramı ile tanışan şehirlerde belediye başkanlarının gündemlerinde sağlığı geliştirici faaliyetlerin ön sıralara çıkmıştır. Her proje şehrinde bir sağlıklı şehir koordinatörü ve ekibi, projeden sorumlu meclis üyeleri bulunmaktadır. Şehir sağlığı diplomasisi çalışmaktadır. Şehir sakinlerinin şehir sağlığı okuryazarlığını arttırmak için daha çok çalışmak gerekmektedir.

ABSTRACT
Among the social determinants of health are increasing educational level of the society, elimination of discrepancy and providing fair education opportunities. Within this context, we face with plans and programs of the authorized institutions and organizations under the roof of legislation. Local awareness, demand, and application facilitating infrastructure are needed for the implementation. Persons should have both sufficient educational level, and health literacy for awareness and demand. Healthy cities project was designed by the World Health Organization in order to place health and full well-being in the center of all services delivered at local level. The gains achieved from this project which is being executed for 30 years have been leading for fundamental milestones in health history. Health literacy is seen to be increased in healthy cities. In the cities that meet whith the concept of healthy cities, health developing activities have ranked first at agenda of the mayors. There are health city coordinator and team, and council members responsible for the project in each project city. City health diplomacy is active. We need to work more in order to increase city health literacy of the city inhabitants.

Resimler